GRMM EC 2019
 
President - Bhushan Apte
Vinod Suryawanshi
Gautam Puranik
Anuja Verma
Nilesh Shinde
Abhishek Ule
Ankur Mungi
Mandar Kulkarni
Sanjay Mulay
Geetesh Kale
Anil Kolhe
Kanulal Gorane
Deepak Patil
 
Marathi Shala Coordinators
Murty Nadgouda, Sameer Athale
 

Our Proud Sponsors

GRMM Blog

GRMM now hosts poems, articles, essays or any other Marathi literature written by our community members.
Please send your entries to support@grmm.us

Note: Please submit your original work, we do not publish copy righted material.

आयुष्य
29-January-2011

आयुष्य म्हणजे एक खेळ आहे.

खेळ, पण कसला तर पत्त्यांचा आणि तो ही रमीचा.

हातांतील तेरा पानांत आपण असतो एक.

तेरा जण म्हणजेच आपलीच जन्माने नाती जोडलेली माणसे -

आई वडील, आजी आजोबा आणि आपली भावंडे.

आणि मधून मधून डोकावणारी काका, मामा, चुलत मावस भावंडे.

आयुष्य पुढे पुढे सरकत जाते.

जवळचे नातेवाईक सोडून जाण्याची वेळ येते.

एकेकाचा निरोप घेऊन जुन्या माणसांच्या जागी

नवीन माणसांनां आपण फिट्ट बसवतो.

नवरा, सासू-सासरे ह्यांचा आपण सिक्वेन्स लावतो.

ट्रायो म्हणून दीर, पूतणे जावा ह्यांना मदतीस घेतो.

ह्या सर्वांच्यात आपले अस्तित्व आहेच म्हणून आपण बनतो जोकर.

हातातील तेरा पानांच्या खेळात हार जीत होऊन जाते

पाने जशी येतात तसे त्याला तोंड देत खेळावे लागते.

पॅक करणे म्हणजे माघार घेणे

तसे न करता आलेल्या पानांना म्हणजेच जीवनाला सामोरे जाणे,

जीवनाला सामोरे जाऊन खेळ पूर्ण करणे हेच आपले जगणे.

 

जगणे सार्थ करून घ्यायचे तर सामोरे जात खेळाना जरा,

आणि मजेत आणि आनंदात आयुष्य जगा ना जरा.

                            - सु. जाधव

RichSahyadri

Please click on image below for currect edition or go to RichSahyadri tab for prior editions
 

Quick Links

 

Library Catalog

See the rich collection of Marathi books online. Shyamachi Aai

Library Contact